Notice » Notice

हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सूचना

खानेपानीकाे वक्यौता महशुल बुझाउन बाँकी रहेका उपभोक्ताहरुको धाराको लाइन बन्द गरी आउन कर्मचारीहरु खटाई सकेको हुँदा समयमानै महशुल भुक्तानी गरी धारा बन्द हुन बाट सुरक्षीत रहनुहुन सम्पुर्ण उपभोक्ताहरुमा अनुरोध गर्दछौं ।

हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
     हेटौंडा, मकवानपुर